سعدی

گرچه در خیلِ تو بسیار بِه از ما باشد

ما تو را در همه عالم نشناسیم نظیر

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی