سعدی

گفتی به غمم بنشین یا از سرِ جان برخیز

فرمان بَرَمَت جانا ، بنشینم و بر خیزم

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی