سعدی

گیرم که بَرکَنی دلِ سنگین ز مهرِ من

مهر از دلم چگونه توانی که بَرکنی؟

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی