سعدی

ما را سرِ باغ و بوستان نیست

هر جا که تویی تفرج آنجاست

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی