سعدی

مرا با دوست ، ای دشمن وصال است

تو را گر دل نخواهد دیده بردوز

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی