سعدی

تا به گریبان نرسد دستِ مرگ

دست ز دامن نکنیمت رها

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی