سعدی

من اگر نظر حرام است بسی گناه دارم

چه کنم نمی‌توانم که نظر نگاه دارم

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی