سعدی

منِ بی‌مایه که باشم که خریدارِ تو باشم!

حیف باشد که تو یارِ من و من یارِ تو باشم

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی