سعدی

مرا به هیچ بدادی و من هنوز بر آنم

که از وجودِ تو مویی به عالمی نفروشم

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی