سعدی

چشم خود را گفتم آخر یک نظر سیرش ببین

گفت می‌خواهی مگر تا جوی خون راند ز من

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی