سعدی

من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی

عهد نابستن از آن بِه که ببندی و نپایی

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی