سعدی

نظر به رویِ تو انداختن حرامش باد

که جز تو در همه عالم کسی دگر دارد

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی