سعدی

نشستم تا برون آیی خرامان

تو بیرون آمدی من رفتم از هوش

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی