سعدی

نماز کردم و از بی خودی ندانستم

که در خیالِ تو عقدِ نماز چون بستم

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی