سعدی

آب حیاتِ من است، خاکِ سرِ کویِ دوست

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی