سعدی

افسوس بر آن دیده که رویِ تو ندیده‌ ست

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی