سعدی

به جانت کز میانِ جان ،زِ جانت دوست تر دارم

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی