سعدی

تا غمت پیش نیاید غمِ مردم نخوری

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی