سعدی

جانا ، دلم چو عود بر آتش بسوختی

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی