سعدی

خوش می‌روی به تنها ، تن ها فدایِ جانت

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی