سعدی

دردِ عشقِ تو به دارویِ کسان بِه نشود

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی