سعدی

سرِ من فدایِ جانت ، چو تو می‌کشی نمیرم

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی