سعدی

سرِ کویِ ماهرویان همه روز فتنه باشد

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی