سعدی

شبم به رویِ تو روز است و دیده ها به رویِ تو روشن

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی