سعدی

دیر آمدی ای نگار سر مست

زودت ندهیم دامن از دست

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی