سعدی

شبانِ تیره امیدم به صبحِ رویِ تو باشد

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی