سعدی

شبِ فراغ که داند که تا سحر چند است؟

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی