سعدی

عاشقان کُشتگان معشوقند
هر که زنده ست ، در خطر باشد

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی