سعدی

عاشق آن گوش ندارد که نصیحت شنود

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی