سعدی

قتلِ صاحب نظر آن است که قاتل برود

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی