سعدی

قیمتِ وصل نداند مگر آزرده‌‌ ی هجر

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی