سعدی

گر حدیثی هست با یار است و با اغیار نیست

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی