سعدی

مَنه به جانِ تو ، بارِ فراق بر دلِ من

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی