سعدی

ز من مپرس که در دست او دلت چون است

از او بپرس که انگشتهاش در خون است

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی