سعدی

مجالِ خواب نمی باشدم زِ دست خیال

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی