سعدی

مرا به هر چه کنی دل نخواهی آزردن

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی