سعدی

من دست نخواهم برد ، الّا به سرِ زلفت

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی