سعدی

وصال چون به سر آمد فراق هم به سر آید

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی