سعدی

همچو چنگم سرِ تسلیم و ارادت در پیش
تو به هر ضرب که خواهی بزن و بنوازم

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی