سعدی

آنکه تاج سر من خاک کف پایش بود

از خدا می‌طلبم تاج سرم بازآید

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی