سعدی

ای خواجه ،برو به هر چه داری

یاری بخر و به هیچ مفروش

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی