سعدی

ای پادشه خوبان ، داد از غم تنهایی

دل بی تو به جان آمد ، وقت است که باز آیی

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی