سعدی

ای که گفتی مرو اندر پیِ خوبانِ زمانه

ما کجاییم در این بحر تفکّر تو کجایی

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی