سعدی

به هوایِ سرِ زلف تو در آویخته بود

از سرِ شاخِ زبان برگِ سخن های ترم

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی