سعدی

بدین دو دیده که امشب تو را همی بینم

دریغ باشد فردا که دیگری نگرم

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی