سعدی

به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم

شمایلِ تو بدیدم نه صبر ماند و نه هوشم

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی