سعدی

پایت بگذار تا ببوسم

چون دست نمی‌رسد به آغوش

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی