سعدی

تورا ببینم و خواهم که خاکِ پایِ تو باشم

مرا ببینی و چون باد بگذری که ندیدم

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی