سعدی

جهان بی ما بسی بوده ست و باشد

برادر، جز نکونامی میندوز

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی