سعدی

چو می‌توان به صبوری کشید جورِ عدو

چرا صبور نباشم که جورِ یار کشم

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی